-------------
-------------
---------------- Sejm RP. Senat RP. Ministerstwo Infrastruktury. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Starostwo jarosławskie. Polska Izba Inżynierów Budownictwa. ---------------
Deklaracja cyfrowa
Deklaracja dostępności cyfrowej
do dokumentów na stronie internetowej PINB w Jarosławiu

Oświadczenie w sprawie dostępności
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o którym mowa ma zastosowanie do strony internetowej https://pinbjaroslaw.pl
Data publikacji strony internetowej: 2008-05-15.
Data aktualizacji oświadczenia: 2021-03-30.
 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo.

 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
e-mail            pinbjaroslaw@op.pl   
telefon           16 624 26 78
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby PINB w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 6
Urząd Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu mieści się w budynku przylegającym bezpośrednio do chodnika przy ul. Poniatowskiego 6, który jest usytuowany w odległości około 50 m od skrzyżowania ulicy Poniatowskiego i 3-go Maja. Na ścianie frontowej budynku przy drzwiach wejściowych znajduje się tablica z nazwą urzędu.
Usytuowanie budynku w umożliwia dostęp środkami komunikacji publicznej. W odległości ok. 100-250 metrów od wejścia głównego do Urzędu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, których kursy realizowane są przez pojazdy niskopodłogowe MZK Jarosław:
ulica: Poniatowskiego
linie: 0, 8, 9, 10, 14, 15, 16
ulica: Królowej Jadwigi
linie: 8, 10, 14
ulica: 3-go Maja
linie: 0, 9, 15, 16
W odległości około 950 m, od siedziby PINB w Jarosławiu, w kierunku zachodnim zlokalizowany jest dworzec autobusów PKS oraz PKP.
 
Budynek inspektoratu
Kancelaria Ogólna/ Biuro Podawcze usytuowane jest na piętrze budynku po lewej stronie klatki schodowej.
 
W budynku brak windy platformy przychodowej, pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy.
 
Dostępność wejścia
Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne wejście znajdujące się od frontu budynku przy ul. Poniatowskiego 6. Wejście jest dostępne w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7-15.
Wejście nie umożliwia swobodnego wjazdu wózkiem inwalidzkim, dziecięcym czy z bagażem podróżnym.
 
Dostępność parkingu
Ze względu na lokalizację siedziby PINB w Jarosławiu, urząd nie posiada własnego parkingu ogólnodostępnego. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, z których korzystają użytkownicy budynku oraz ich petenci. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynku.
 
Dostępność toalety
Toaleta dla interesantów znajduje się w korytarzu na piętrze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 
Utrudnienia
Bariera architektoniczna w postaci 3 schodów pomiędzy poziomem wejścia głównego do budynku a poziomem korytarza parteru oraz klatka schodowa prowadząca na piętro, gdzie zlokalizowane są pomieszczenia biurowe urzędu. Komunikacja w budynku nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 
Obsługa osób słabosłyszących
Brak możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.
W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:
 • kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
 • kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pinbjaroslaw@op.pl;
 • kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profilurzedu/PINBJaroslaw
 • przesyłanie faksów pod numer: 16 624-26-79;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • w budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy.
 
Załączniki do pobrania
 

Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]