-------------
-------------
---------------- Sejm RP. Senat RP. Ministerstwo Infrastruktury. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Starostwo jarosławskie. Polska Izba Inżynierów Budownictwa. ---------------
Legalizacja obiektu
Legalizacja obiektu budowlanego lub jego części
Art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

       W przypadku obiektu budowlanego lub jego części będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu od tego zgłoszenia, organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o wstrzymaniu budowy. W postanowieniu organ informuje o możliwości złożenia wniosku o legalizację obiektu budowlanego lub jego części oraz o konieczności wniesienia opłaty legalizacyjnej w celu uzyskania decyzji o legalizacji obiektu budowlanego lub jego części oraz o zasadach obliczania opłaty legalizacyjnej. Wniosek o legalizację należy złożyć w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia o wstrzymaniu budowy, a jeśli zostało ono zaskarżone zażaleniem – w terminie 30 dni od dnia, w którym stało się ono ostateczne.


Formularz wniosku wypełniony na stronie e-Budownictwo można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP. Można go też pobrać na dysk, wydrukować i przekazać do organu drogą tradycyjną.


Legalizacja uproszczona
Zgodnie z art.49f Prawa budowlanego przesłanki do uproszczonej legalizacji istnieja wdedy, jeżeli od zakończenia budowy (bez wynaganej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia) upłynęło co najmniej 20 lat, organ nadzoru budowlanego wszczyna uproszczone postępowanie legalizacyjne. Postępowanie legalizacyjne może być prowadzone na żadanie (wniosek wg zał. wzoru) właściciela lub zarządcy obiektu.
 
Wzór formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego został określony rozporzadzeniem MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 16 lutego 2021 r.

Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]