-------------
-------------
---------------- Sejm RP. Senat RP. Ministerstwo Infrastruktury. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Starostwo jarosławskie. Polska Izba Inżynierów Budownictwa. ---------------
Komunikat GUNB
Stanowisko Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego ws przeglaądów okresowych obiektów budowlanych wypadajacych w  okresie pandemii wirusa COVID-19.

Utrzymanie obiektów budowlanych

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu przypomina właścicielom, zarządcom/administratorom obiektów budowlanych o obowiązkach wynikających z treści art.61 Prawa budowlanego, w myśl którego:

 

 Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

  1)  utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;

  2)  zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

 


Szczególnie w okresie zimowym obiekty budowlane wymagają zachowania należytej staranności dla zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania, o czym przypominam w komunikatach o treści zawartej w poniższych plikach.


Utrzymanie obiektów wielkopowierzchniowych

K O M U N I K A T
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu

DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW
budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2
innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2


Przypominam, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami) do dnia 30 listopada obiekty takie należy poddać okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Kontrole powinny przeprowadzać osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia lub kwalifikacje. Osoba dokonująca każdej z powyższych kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.

Poniżej przedstawiam treść komunikatu w tej sprawie wydanego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]